Rechtspraak

Urennorm Zelfstandigenaftrek Startersaftrek
Zó belangrijk is het om je uren goed te registreren
Cooperatie Zorg
Huisarts die via Cooperatie werkt is géén IB ondernemer