Rechtspraak

Rechtspraak · 06. juli 2020
Recentelijk heeft de Rechtbank* geoordeeld dat X niet voldeed aan de urennorm van 1225 op jaarbasis. De Rechtbank oordeelde dat er geen recht was op de geclaimde zelfstandigenaftrek. Beschrijving situatie X was in loondienst. Naast zijn loondienstverband startte hij een onderneming. X claimde bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting de Zelfstandigenaftrek. Een van de criteria is om te voldoen aan de urennorm van 1225 uur. De jaaromzet was € 3000,-- en het bedrag aan kosten was €...