· 

Rechtspraak: geen zelfstandigenaftrek bij te globale urenoverzichten met getotaliseerde stelposten

Recentelijk heeft de Rechtbank* geoordeeld dat X niet voldeed aan de urennorm van 1225 op jaarbasis. De Rechtbank oordeelde dat er geen recht was op de geclaimde zelfstandigenaftrek. 

 

Beschrijving situatie

X was in loondienst. Naast zijn loondienstverband startte hij een onderneming.

X claimde bij het doen van aangifte Inkomstenbelasting de Zelfstandigenaftrek. Een van de criteria is om te voldoen aan de urennorm van 1225 uur. 

 

De jaaromzet was € 3000,-- en het bedrag aan kosten was € 9000,--. X had deze kosten gemaakt voor het volgen van online cursussen. Er was nauwelijks tijd besteed aan het vinden van omzet genererende werkzaamheden. 

 

Beschrijving urenoverzicht

X beschikte enkel over een getotaliseerd urenoverzicht met globale stelposten. Geen gespecificeerde overzichten. 

 

Wat zegt de Wet Inkomstenbelasting

In artikel 3.76 Wet IB 2001 is aangegeven dat de Zelfstandigenaftrek is bedoeld voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. Hierbij hoort dat de ondernemer kan aantonen dat men aan het urencriterium voldoet. 

 

Wat zegt de Rechtbank

De Rechtbank heeft X gevraagd om een gespecificeerd urenoverzicht. X beschikt enkel over een getotaliseerd urenoverzicht met globale stelposten, in combinatie met een agenda. De Rechtbank vindt het niet voldoende aantoonbaar dat X heeft voldaan aan de urennorm. 

 

X komt niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In 2019 was dit een bedrag van € 7280,--

 

Wat is belangrijk voor jou als ZZPér om te weten

1. Zorg voor een gespecificeerd urenoverzicht voor je onderneming. Zorg dat het urenoverzicht overeen komt met je agenda en uren op je facturen. 

2. Zorg dat je voldoet aan de criteria van het ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vind je hier.

 

*ECLI:NL:RBNHO:2020:2813