· 

Corona: extra maatregelen voor ondernemers

Werk je als ZZP-ér of praktijkhouder in de zorg? Dan ervaar je mogelijk de financiële gevolgen van het Corona virus. Sommige ondernemers komen 'om' in het werk, anderen ervaren op dit moment dat het aanbod van werk afneemt.

 

Goed om te weten welke tijdelijke maatregelen er getroffen zijn om deze tijd voor jou als ondernemer te kunnen overbruggen.

De meest interessante maatregelen heb ik op een rij gezet:

 

Uitstel van betaling door Belastingdienst

Indien je als gevolg van het Corona virus betalingsproblemen heeft, dan kunt je bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt uitstel vragen voor de Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Loonbelasting. Hoe vraag je uitstel van betaling aan? Neem contact op met uw boekhouder of stuur een brief naar de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft toegezegd om direct uitstel van betaling te verlenen voor een periode van 3 maanden. Dit na ontvangst van uw verzoek door de Belastingdienst.

 

Wijziging voorlopige aanslag 2020

Heb je een voorlopige aanslag voor 2020 ontvangen? Je kunt je voorlopige aangifte door uw boekhouder laten wijzigen waardoor je direct minder belasting hoeft te betalen. 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO regeling)

Deze gaat bestaan uit:

1 Bestaande BbZ regeling (gemeenten)

Deze regeling is gebaseerd op de bestaande BbZ regeling van Gemeenten. De criteria zijn tijdelijk versoepelt en hoeft niet terug te worden betaald. 

De regeling geldt tijdelijk: tot 1 juni en kan met terugwerkende kracht tot 1 maart worden aangevraagd bij uw lokale gemeente.

De regeling kan interessant voor je zijn omdat:

- Tot maximaal € 1500 netto per maand 

- Je hoeft de uitkering niet terug te betalen

-  Er is geen vermogens of partnertoets

-  Maximaal voor 3 maanden

 

Voorwaarden zijn onder andere:

-   Uitslag beoordeling aanvraag is binnen 4 weken bekend

-  Je bent met je bedrijf ingeschreven in de Kamer van Koophandel

-  Je voldoet aan de urennorm

 

2 Aanvraag lening bedrijfskapitaal

Deze versnelde procedure geldt ook voor het aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,--. De aanvraag hiervoor kunt u doen bij uw lokale gemeente.

 

De TORZO regeling is nog niet van kracht maar kan al wel worden aangevraagd bij uw gemeente.

 

Compensatieregeling: € 4000,-- voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard zijn getroffen door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven kunnen een bedrag van € 4000,-- ontvangen als gift. Het gaat om bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moesten staken. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt door www.RVO.nl. Extra informatie vind u HIER

 

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om kleine ondernemers te ontzien. Ben je klant bij ABN AMRO, ING, Rabobank, De Volksbank en Triodos bank? Gezonde bedrijven kunnen 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen ontvangen. Het gaat hierbij om minimumregelingen waarop banken aanvullend maatwerk zullen leveren. Bij interesse kunt je contact opnemen met je bank. 

 

Heb je vragen? Neem gerust contact op door te bellen naar 06-37607792. Mailen kan naar info@loeshesemans.nl

 

 

NB. als gevolg van het corona virus zullen er mogelijk in de toekomst meer regelingen ontstaan. Deze blog wordt dan aangevuld. U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie.