· 

Zorgprofessional en toch BTW plichtig?

Veel ZZP'ers in de zorg denken dat hun werkzaamheden zonder meer zijn vrijgesteld van BTW. Herken jij dit? Niets is minder waar. Lees hier de meest belangrijke criteria die ervoor zorgen dat je diensten wél zijn vrijgesteld van BTW.

 

In beginsel BTW plichtig

Alle ondernemers, ook ZZP'ers in de zorg zijn in beginsel BTW plichtig. Totdat duidelijk is dat je gebruik kunt maken van een BTW vrijstelling. De reden hiervan kan zijn dat je werkzaamheden uitvoert die zijn vrijgesteld zijn van BTW. 

 

Start van je onderneming

Zodra je je onderneming hebt ingeschreven in de Kamer van Koophandel, ontvangt de Belastingdienst een melding. Jij als ZZPér ontvangt binnen twee weken een brief van de Belastingdienst. Op de achterzijde van deze brief is aangegeven of je wel of geen BTW aangifte moet doen. Geeft de Belastingdienst in deze brief aan dat je diensten zijn vrijgesteld? Dan hoef je in beginsel geen BTW aangifte te doen. Indien je voldoet aan de voorwaarden teminste.

 

De meest belangrijke voorwaarden heb ik voor je op een rij gezet:

 

1. Bemiddelingsbureau

Soms verzoekt een bemiddelingsbureau om een overeenkomst met jou af te sluiten. Ik adviseer je om de overeenkomst goed door te lezen. Een echt bemiddelingsbureau brengt enkel vraag (zorginstelling) en aanbod (ZZP'er) bij elkaar. Staat er veel meer genoemd in de overeenkomst dan dat? Laat de overeenkomst dan vooral checken door een professional.

 

Het is overigens niet noodzakelijk om over een overeenkomst te beschikken tussen jou en de bemiddelaar. 

 

2. Overeenkomst met opdrachtgever

Een van de voorwaardes voor een BTW vrijstelling van je werkzaamheden is om te beschikken over een overeenkomst met je opdrachtgever, de intra -of extramurale zorginstelling. Of dat je een zorgovereenkomst hebt met de cliënt omdat gelden worden betaald uit een PGB. Zorg ervoor dat de werkzaamheden die je gaat doen juist zijn omschreven in de overeenkomst. De overeenkomst wordt door jou en de opdrachtgever ondertekend. 

 

Werk je via een bemiddelingsbureau bij een zorginstelling? Je hebt geen overeenkomst met de zorginstelling? Dan kan de Belastingdienst het bemiddelingsbureau (in plaats van de zorginstelling) zien als jouw opdrachtgever. Dit heeft als gevolg dat de diensten die je verricht BTW plichtig zijn. Je zal dan voor deze diensten alsnog BTW af moeten dragen aan de Belastingdienst.

 

 

3. Facturatie

Zorg dat je factuur juist is opgemaakt en voldoet aan de wettelijke eisen. Belangrijk is dat jouw bedrijfsnaam, adres en woonplaats, kamer van koophandel nummer op de factuur staan. Vermeld duidelijk op de factuur wat voor werkzaamheden je hebt verricht en of je werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. En zorg ook dat jouw rekeningnummer op de factuur staat. De factuur is gericht aan jouw opdrachtgever, de zorginstelling. De zorginstelling met wie je een overeenkomst hebt ondertekend. Je factureert de werkzaamheden die je in de overeenkomst hebt afgesproken.

 

Factureert het bemiddelingsbureau namens jou? Zorg dan dat de factuur er uitziet alsof jij factureert aan de zorginstelling. 

 

Is je factuur niet gericht aan de zorginstelling, maar aan het bemiddelingsbureau? Staat jouw rekeningnummer niet op de factuur maar die van het bemiddelingsbureau? Dit kan als gevolg hebben dat de diensten die je verricht BTW plichtig worden. Je zal over deze werkzaamheden BTW moeten afdragen aan de Belastingdienst. 

 

4. Niet geïndiceerde zorg

Vrijstelling voor WLZ-diensten is alleen van toepassing als zij worden verricht aan personen voor wie in een indicatiebesluit op grond van de WLZ is vastgesteld dat ze op die zorg zijn aangewezen. Is dit indicatiebesluit niet aanwezig voor de zorg die jij als professional verleend? Dan zijn je werkzaamheden niet vrijgesteld van BTW.