PGB: 6 tips voor jou als zorgverlener

PGB WLZ zorgprofessional, zorgverlener. boekhouder zorg

Stel, je start bij een nieuwe client, wat moet je voor jezelf regelen als zorgverlener?

 

Stel je voor; je start bij een nieuwe cliënt aan huis. De cliënt heeft een PGB budget voor het verlenen van zorg. Hiervoor is een beschikking afgegeven door het CIZ. Financiering vindt plaats vanuit de WLZ. Wat is belangrijk om voor jezelf als ondernemer te regelen? Dit is het volgende:

 

 1. Het zorgkantoor heeft als voorwaarde dat je als zorgverlener kwalitatief goede zorg verleent. Hiervoor teken je als zorgverlener ook bij het invullen van de zorgbeschrijving. De cliënt heeft formeel als opdrachtgever de taak om te onderzoeken of jij als ZZP’er in de zorg kwalitatief goede zorg kunt verlenen. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen met het KIWA keurmerk.
 2. Het zorgkantoor wenst dat er een zorgbeschrijving wordt opgesteld tussen jou als ZZP'er en de client. Het formulier is te vinden op de website van het zorgkantoor van jouw client.
 3. Afsluiten van een zorgovereenkomst tussen jou en de cliënt. ZZP’ers gebruiken het type overeenkomst van opdracht. Deze is te vinden via de link: 

    https://www.svb.nl/int/nl/pgb/formulieren/formulieren_pgb/

  Vul de zorgovereenkomst gezamenlijk in. Geef hierbij extra aandacht aan:
  • Zorg ervoor dat er qua inhoud geen verschillen zijn (bijvoorbeeld bij het verlenen van zorg) tussen de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving
  • Of uitbetaling gebeurt op basis van factureren (en declareren), of dat je als zorgverlener een vast bedrag per maand ontvangt
  • Maak afspraken over het declareren van jouw reiskosten naar de client en terug
  • Zorg dat jij en de client de zorgovereenkomst ondertekenen
 4. Overhandig je algemene voorwaarden en privacyverklaring aan de client. Het is niet nodig om deze te laten ondertekenen. Je kunt in de zorgovereenkomst (nr. 11 overige afspraken die u maakt met uw zorgverlener) vermelden dat client akkoord gaat met jouw algemene voorwaarden en privacyverklaring. 
 5. Maak een kopie van alle documenten. 1 voor jezelf en 1 voor de client.
 6. Zorg ervoor dat de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving worden geretourneerd.

 Meer weten? 

 

Ik kan me voorstellen dat je graag meer zou willen weten over het PGB. Je bent op zoek naar praktische informatie. Hoe werkt het nou bij een PGB op het gebied de Jeugdwet of WMO?

Als je mijn Facebook pagina liked, dan geef ik je de komende paar weken diverse praktische tips op het gebied van het PGB. 

Wil je tips ontvangen via LinkedIn? Dat kan ook!