Ben je zorgprofessional en heb je te maken met belaste en vrijgestelde omzet?

Stel je voor: je hebt een bemiddelingsbureau en daarnaast ben je zelf inzetbaar als ZZP'er. Of: je bent psycholoog en geeft daarnaast ook trainingen. 

 

Dan heb je te maken diensten waarvan de omzet is belast en andere diensten waarvan de omzet is vrijgesteld van BTW. Hoe ga je hier mee om?

 

Lees het hier:

 

Even concreet: je hebt omzet waarover je BTW moet betalen, en omzet waarbij dat niet hoeft. 

 

Alleen de BTW voor de kosten die je maakt voor de belaste omzet (dus het bemiddelingsbureau, de trainingen) is aftrekbaar. 

 

Je hebt te maken met:

- kosten die je hebt gemaakt voor jouw diensten waarvan de BTW is vrijgesteld

- kosten die je hebt gemaakt voor jouw diensten waarvan de BTW is belast (bemiddelingsbureau, trainingen)

- kosten die je hebt gemaakt voor de alle diensten die je verricht. Bijvoorbeeld: een computer die je gebruikt ter voorbereiding van je trainingen, maar die je ook gebruikt voor je activiteiten als psycholoog.

 

Hoe ga je om met de kosten die je voor beide diensten hebt gemaakt? Vraag je de BTW terug, of niet?

 

Bijvoorbeeld: 

De computer kost € 400,-- ex BTW. De BTW is € 84,--

 

Je schat in dat je de computer 50% gebruikt voor belaste omzet (de trainingen, het bemiddelingsbureau) en 50% voor onbelaste omzet (psycholoog, ZZP'er zorg). 

Dit betekent dat je 50% van de BTW als voorbelasting kunt terugvragen bij de Belastingdienst. 

 

In de praktijk is het vaak lastig om een goede inschatting te maken. Kijk dan aan het einde van het jaar hoeveel omzet je hebt gemaakt met belaste en onbelaste diensten. Bereken daar je verdeelsleutel op.