PGB WLZ wat kan ik er mee als zorgverlener?

Ik geef je graag informatie over het PGB vanuit de WLZ

 

Je hebt vast al wel eens gehoord van het PGB. Het Persoons Gebonden Budget. Er zijn diverse soorten PGB's. Maar wat moet je nou weten als zorgprofessional? Ik geef je graag praktische informatie en tips. Zaken die je graag als zorgprofessional wilt weten.

 

PGB's worden namelijk uit verschillend 'geldpotjes' kunnen betaald. Dit is afhankelijk van de zorgvraag van de client. 

 

Wat is de WLZ?

 

De WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Een cliënt kan zorg krijgen vanuit de WLZ wanneer hij alle dagen van de week, het hele leven lang 24 uurszorg nodig heeft of zorg in nabijheid. En cliënten hebben een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking. 

 

Er kan een PGB verstrekt worden voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding (individueel en groep), vervoer van en naar dagbesteding, huishoudelijke hulp en logeeropvang.

 

De zorg kan plaatsvinden in een verpleeghuis, maar ook vanuit huis. Indien de zorg plaatsvindt vanuit een zorginstelling, dan ben je meestal niet direct betrokken bij het PGB. De geldstroom loopt dan tussen de zorginstelling en de client. 

 

Je bent als zorgverlener wel financieel betrokken als de zorg vanuit huis plaatsvindt en de cliënt jouw opdrachtgever is.

 

Aanvraag van het PGB / WLZ

Soms zul je door de client betrokken worden bij de aanvraag van het PGB. Om deze reden is het belangrijk voor jou en de client om het volgende te weten:

 

Het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg) indiceert de zorgvraag. Om het CIZ een indicatie te laten afgeven wordt er een aanvraagformulier  ingevuld. Dit kan door de cliënt zelf gebeuren, maar ook door de zorgprofessional in combinatie met een machtiging. Of je kunt de aanvraag samen invullen. Belangrijk is om goed zicht te hebben om welke zorg het gaat, hoeveel tijd er nodig is voor het verlenen van zorg, en wanneer de zorg plaats gaat vinden. Per Saldo beschikt over een handige lijst om dit in beeld te brengen.

 

https://www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl/isa-zelfaanmelder-web/

 

of op papier via de link:

 

https://www.ciz.nl/images/pdf/formulieren/Aanvraagformulier_CIZ_langdurige_zorg_invulbaar.pdf

 

Voor het vaststellen van de indicatie door het CIZ kan de cliënt een uitnodiging op kantoor ontvangen, of er kan een telefoongesprek of huisbezoek volgen.

 

Na uiterlijk 6 weken heeft het CIZ vastgesteld of de aanvraag is toegekend, of niet.

 

Hoe krijg jij als zorgprofessional je geld?

 

Als de aanvraag door het CIZ is goedgekeurd, dan gaat de SVB bank (Sociale Verzekeringsbank) de gelden beheren. De financier van het PGB is dus het zorgkantoor van de cliënt. De SVB betaalt jou als zorgverlener op basis van de declaraties of facturen die door de cliënt zijn ingediend. Een eventuele eigen bijdrage wordt bij de cliënt ingehouden op het PGB budget. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal AdministratieKantoor).

 

Stel, je start bij een nieuwe client, wat moet je dan voor jezelf regelen als zorgverlener?

Stel je voor; je start bij een nieuwe cliënt aan huis. De cliënt heeft een PGB budget voor het verlenen van zorg. Hiervoor is een beschikking afgegeven door het CIZ. Financiering vindt plaats vanuit de WLZ. Wat is belangrijk om voor jezelf als ondernemer te regelen? Dit is het volgende:

 

 1. Het zorgkantoor heeft als voorwaarde dat je als zorgverlener kwalitatief goede zorg verleent. Hiervoor teken je als zorgverlener ook bij het invullen van de zorgbeschrijving. De cliënt heeft formeel als opdrachtgever de taak om te onderzoeken of jij als ZZP’er in de zorg kwalitatief goede zorg kunt verlenen. Dit kun je bijvoorbeeld aantonen met het KIWA keurmerk.
 2. Het zorgkantoor wenst dat er een zorgbeschrijving wordt opgesteld tussen jou als ZZP'er en de client. Het formulier is te vinden op de website van het zorgkantoor van jouw client.
 3. Afsluiten van een zorgovereenkomst tussen jou en de cliënt. ZZP’ers gebruiken het type overeenkomst van opdracht. Deze is te vinden via de link: 

    https://www.svb.nl/int/nl/pgb/formulieren/formulieren_pgb/

  Vul de zorgovereenkomst gezamenlijk in. Geef hierbij extra aandacht aan:
  • Zorg ervoor dat er qua inhoud geen verschillen zijn (bijvoorbeeld bij het verlenen van zorg) tussen de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving
  • Of uitbetaling gebeurt op basis van factureren (en declareren), of dat je als zorgverlener een vast bedrag per maand ontvangt
  • Maak afspraken over het declareren van jouw reiskosten naar de client en terug
  • Zorg dat jij en de client de zorgovereenkomst ondertekenen
 4. Overhandig je algemene voorwaarden en privacyverklaring aan de client. Het is niet nodig om deze te laten ondertekenen. Je kunt in de zorgovereenkomst (nr. 11 overige afspraken die u maakt met uw zorgverlener) vermelden dat client akkoord gaat met jouw algemene voorwaarden en privacyverklaring. 
 5. Maak een kopie van alle documenten. 1 voor jezelf en 1 voor de client.
 6. Zorg ervoor dat de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving worden geretourneerd.

  

Meer weten? 

 

Ik kan me voorstellen dat je graag meer zou willen weten over het PGB. Je bent op zoek naar praktische informatie. Hoe werkt het nou bij een PGB op het gebied de Jeugdwet of WMO?

 

Als je mijn Facebook pagina liked, dan geef ik je de komende paar weken diverse praktische tips op het gebied van het PGB. 


Wil je tips ontvangen via LinkedIn? Dat kan ook!