Het PGB: wat een zorgverlener moet weten

Je bent zorgverlener en je hebt vast wel eens gehoord van het PGB: het Persoons Gebonden Budget. Maar wat is dat nou precies? En wat kan jij  ermee als zorgverlener? 

 

De komende weken zal ik je met diverse blogs informeren over het PGB. Er valt namelijk veel over te vertellen. In deze blogs geef ik praktische informatie en tips die jij als zorgverlener nodig hebt om te werken met cliënten met een PGB.

 

PGB: wat is het? 

PGB staat dus voor Persoons gebonden Budget. Dit is het budget wat een client toegewezen krijgt om zélf zorg in te kopen. Het PGB is voor cliënten die eigen regie willen blijven houden over de zorg die aan hen wordt verleend. 

 

Dit betekent dat de client zelf de administratie afhandelt, jou als zorgverlener zélf selecteert, regelt dat de juiste zorg wordt verleend tegen het juiste tarief. Degene die dit regelt mag dus de client zelf zijn. In de praktijk gebeuren deze taken vaak door een gemachtigde, bijvoorbeeld een familielid. 

 

Kortom; de client is dus jouw opdrachtgever en beslisser over jouw tarief (je inkomen dus!), het aantal te werken uren en de zorg die verleend wordt. 

 

Meer weten? 

Ik kan me voorstellen dat je graag meer zou willen weten over het PGB. Je bent op zoek naar praktische informatie. En waar moet je nou bijvoorbeeld op letten bij een client met een PGB gefinancierd uit de WLZ? Of juist bij een PGB op het gebied de Jeugdwet of WMO?

Als je mijn Facebook pagina liked, dan geef ik je de komende paar weken diverse praktische tips op het gebied van het PGB. 


Of volg mij op LinkedIn. Ik geef jou graag praktische tips over het PGB via LinkedIn.